ASSO.be
Zandgroeflaan, 14
1160 BRUSSEL
Tel: 02 660 15 30
Fax: 02 660 13 30Site ontworpt door
Virtual Presence


© 2005 - Asso.be
De ASSO.BE portaalsite is on line (29/08/2005)

ASSO.BE is net geboren. Maar wie zijn de gelukkige “ouders” ? Aan de oorsprong van dit initiatief, vinden we Michael DELATTE en Alan KEEPEN terug.

Echter, pm zo’n project tot een goed einde te brengen, wat is het meest voor de hand liggend dan een … vereniging op te richten ! Zij hebben dus “APPIA” opgericht : L’Association Pour la Promotion de l’Internet Associatif. In het Nederlands : Vereniging Voor de Promotie van het Internet van het Verenigingsleven.

Het was het ook de beste methode om een zekere transparantie te waarborgen in het licht van de economische uitdagingen die een medium als ASSO.BE onvermijdelijk voorstellen.

Van die kant is alles duidelijk :

De bedrijven die Michael en Alan besturen zijn geen lid van “APPIA”, maar zullen in de eerste plaats met hun eigen fondsen de lancering van de portaalsite , een informatiepermanentie en het zoeken naar partners te verzekeren.

Op termijn zal de VZW APPIA de vruchten van dit werk moeten opnemen, nieuwe leden verwelkomen en langzaamaan zijn financiering autonoom verzekeren.

Indien de meeste media leven van hun reclame-inkomsten, is het niettemin niet de bedoeling dat APPIA zijn sociaal doel zou verloochenen.. De SITE moet een instrument blijven dat objectieve en kwaliteitsvolle informatie verspreid over het associatief management in de brede zin.

Indien sommige adverteerders een aanbod formuleren dat een reële meerwaarde vertegenwoordigt voor verenigingen, zullen artikels ten gronde in alle objectiviteit waarom en hoe uitleggen. Zij zullen eventueel kunnen aanspraak maken om “service partners” te worden.

Overigens zal APPIA trachten voorrang te verlenen aan adverteerders die onmiskenbaar beantwoorden aan een sociale doelstelling.

Tenslotte zal APPIA vertrouwen op de kritische zin van zijn publiek. Het is genoegzaam bekend : indien het verenigingsleven het beste communicatiekanaal ter wereld is, is het ook het meest veeleisend in de zin van eerbied voor ethische waarden.

Terug naar al het nieuws