ASSO.be
Zandgroeflaan, 14
1160 BRUSSEL
Tel: 02 660 15 30
Fax: 02 660 13 30Site ontworpt door
Virtual Presence


© 2005 - Asso.be
Sitemap


    • Home
    • Deze site
    • Wettelijke verplichtingen
        • Met zorg een neerlegging op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel voorbereiden
        • Modification du siège social
        • Moet u de raad van bestuur vernieuwen ?
        • Wenst u de VZW te ontbinden ?
        • Wettelijke vermeldingen
        • Wettelijke verplichtingen van VZW's
        • Zeker in orde te zijn
        • de klassieke valstrik!
        • tatutenwijziging
    • Nieuwsbrief
        • Désinscription à la Newsletter
        • Inscription à la Newsletter
    • Nieuwsbrief
        • De ASSO.BE portaalsite is on line (29/08/2005)
        • Nieuwe formulieren (29/08/2005)
        • en nieuw wettelijk kader voor de vrijwilligers (29/08/2005)
    • Een boekhouding bijhouden overeenkomstig de wet
        • Een boekhouding bijhouden overeenkomstig de wet
        • Een boekhouding bijhouden overeenkomstig de wet
        • Een boekhouding bijhouden overeenkomstig de wet
    • Internet
    • Partners
        • SNELLE NAZICHT
    • Disclaimer
    • Sitemap
    • Contact formulier