ASSO.be
Zandgroeflaan, 14
1160 BRUSSEL
© 2005 - Asso.be
Welkom

Deze site is gericht tot alle personen die zich op één of andere wijze inzetten in de verenigingswereld.

Indien u beslist heeft een deel van uw tijd te wijden aan een goed doel, moet die tijd hoofdzakelijk gespendeerd kunnen worden aan het sociaal doel van uw vereniging.

U zult hier kwaliteitsvolle informatie en precieze antwoorden vinden aan de vragen die zich onvermijdelijk stellen in verenigingsverband.

U verdient een werkinstrument zoals deze. Vandaan bestaat het … en het zal u kostbare tijd doen besparen !

Directe toegang : dringend !

Statutenwijziging (vòòr 31 décember 2005)

Met zorg een neerlegging op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel voorbereiden

Een boekhouding bijhouden overeenkomstig met de wet (vanaf 1 januari 2006)

Nuttige documenten

Aanvraagformulier I tot inschrijving (KBO) en/of tot bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Aanvraagformulier II tot wijziging van de inschrijving in de KBO

Richtlijn van 4 oktober 2004 betreffende de publiciteit


NIEUWS
29/08/2005
De portaalsite ASSO.BE is on line : een initiatief enig in zijn soort
29/08/2005
Neerlegging ter griffie : nieuwe officiële formulieren sinds 20 juni 2005
29/08/2005
HR - Vrijwilligers : een nieuw wettelijk kader sinds 19 mei 2005
FORUM
Login:
Password:
pas encore membre, inscrivez-vous

NIEUWSBRIEF
Blijf op de hoogte van al het nieuws van het verenigingsleven zonder moeite !

Schrijf u in op ons nieuwsbrief

Email:
Désabonnement