ASSO.be
Zandgroeflaan, 14
1160 BRUSSEL
Tel: 02 660 15 30
Fax: 02 660 13 30Site ontworpt door
Virtual Presence


© 2005 - Asso.be
Statutenwijziging

WAT GEBEURT ER ?

U heeft op een correcte wijze de procedure van statutenwijziging doorgevoerd en uw Algemene Vergadering heeft de wijzigingen bekrachtigd. U moet ze bekendmaken …

Lees aandachtig deze pagina tot het einde want deze handeling veroorzaakt talrijke valstrikken.

WAT MOET IK VOORLEGGEN ?

•  1 INTEGRALE en geactualiseerde versie van de tekst van de nieuwe statuten (voor het dossier)
•  2 originele exemplaren van het aanvraagformulier I (Luiken A,B en C)
•  SOMS (zie hieronder) : het aanvraagformulier II

Het is ten zeerste aangeraden om van de gelegenheid te profiteren om aan de griffie het register van de EFFECTIEVE leden van de VZW te overhandigen. Sommige griffiers hebben reeds neerleggingen geweigerd op grond van het ontbreken van dit stuk …

« de voornaamste verplichtingen van de VZW's »

Vergeet niet de regels toepasselijk op alle documenten die u moet neerleggen na te leven !

WAT ? HOE ? VOOR WIE ? VOOR WAT ?

•  Aanvraagformulier I - Luik A
Le Volet A du Formulaire I est destiné au greffe et lui permet d'identifier, et donc de « retrouver » votre ASBL. Le Volet A ne doit pas être signé. Il ne doit reprendre que des informations dont le greffe dispose déjà (exemple : en cas de changement de nom de l'ASBL, c'est l'ANCIENNE dénomination que vous devez mentionner ici !)

•  Aanvraagformulier I - Luik B
Luik A van de aanvraagformulier is bestemd voor het Belgisch Staatsblad. U hoeft het enkel naar de griffie mee te brengen die het zal overmaken. Het is ONONTBEERLIJK om de richtlijn van 4 oktober 2004 na te lezen indien u onmiddellijk wil slagen.

LES PIEGES CLASSIQUES
DOWNLOADEN DE RICHTLIJN IN PDF
DOWNLOADEN DE AANVRAAGFORMULIER I IN DOC FORMAAT

• Luik C van de aanvraagformulier moet nooit ingevuld worden in het geval van statutenwijziging maar HET MOET NIETTEMIN UITGEPRINT EN ONDERTEKEND WORDEN.

OPGELET !!!

• Er zijn statutenwijzigingen die OOK vereisen documenten in te vullen bestemd voor de Kruispunt-Bank van Ondernemingen (ook deze zullen door de griffie overgemaakt worden) :

• indien de statutenwijziging een WIJZIGING VAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL met zich meebrengt
Aanvraagformulier II - Luik A 1° en 4°

• indien de statutenwijziging een WIJZIGING VAN DE BENAMING met zich meebrengt (= naam van de VZW) :
Aanvraagformulier II - Luik A 1° en 2°

•  indien de statutenwijziging een WIJZIGING VAN DE DATA VAN BEGIN EN EINDE VAN HET BOEKJAAR met zich meebrengt :
Aanvraagformulier II - Luik A 1° en 2°
Aanvraagformulier II - Luik C 5°

• indien de statutenwijziging een WIJZIGING op het niveau VAN DE LEVENSDUUR VAN DE VZW met zich meebrengt :
Aanvraagformulier II - Luik A 1° en 2°
Aanvraagformulier II - Luik C 2°

SAMENVATTING : voor de aanvraagformulier II moeten altijd minstens vak 1° en vak 2°a) ingevuld worden om de VZW te kunnen identificeren. Voor het overige wordt in principe ENKEL HETGEEN VERANDERT ingevuld!

Deze interpretatie verschilt soms van griffie tot griffie. Raadpleeg onze forum om de gebruiken van de griffiers in uw gerechtelijk arrondissement te weten te komen.

DOWNLOAD DE AANVRAAGFORMULIER II IN DOC FORMAAT

ANDERE BEKENDMAKINGEN

Uw Algemene Vergadering heeft zeker andere beslissingen getroffen die ook een bekendmaking vergen (voorbeeld : nieuwe bestuurders). Om kosten te beperken, zal u alles tegelijkertijd bekendmaken voor zover dat u de bijzondere richtlijnen naleeft voor elke type van neerlegging.

KOSTPRIJS ?

103,70 € BTW inbegrepen (voor het jaar 2006)

De griffie aanvaardt GEEN BAAR GELD ! Raadpleeg ABSOLUUT het punt 4.3.4 van de richtlijn van 4 oktober 2004 om te weten hoe de betaling uit te voeren.

DOWNLOADEN DE RICHTLIJN VAN 4 OCTOBER 2004

Terug