ASSO.be
Zandgroeflaan, 14
1160 BRUSSEL
Tel: 02 660 15 30
Fax: 02 660 13 30Site ontworpt door
Virtual Presence


© 2005 - Asso.be
Wettelijke verplichtingen

DRINGEND !!! DE STATUTEN VAN DE VZW WIJZIGEN.
Zie ook : de nieuwe boekhoudkundige verplichtingen
Zie ook : alle verplichtingen van de VZW's

HOE ?

  1. VerifiŽren of uw staten laten verifiŽren
  2. De teksten herwerken
  3. De voorstellen naar de leden opsturen (in bijlage van de oproeping tot de Algemene Vergadering)
  4. De wijzigingen goedkeuren (aanwezigheidsquorum EN speciale 2/3 meerderheid !)
  5. Een gecoŲrdineerde versie van de statuten opstellen (=integraal en geactualiseerd)
  6. De officiŽle aanvraagformulieren invullen
  7. Het geheel neerleggen ter griffie van de rechtbank van koophandel

OM BEZOEKEN AAN DE GRIFFIE TE VERMIJDEN, RAADPLEEG EN PRINT DE RICHTLIJNEN OM DE OFFICIňLE AANVRAAGFORMULIEREN IN TE VULLEN UIT

HET GEBRUIK VAN AANVRAAGFORMULIEREN

Het gebruik van aanvraagformulieren vertoont vele gebreken in de ogen van vele beheerders van VZW's. Het moet gezegd worden dat de griffiers zelfs soms afwijkende meningen hebben over deze kwesties.

Indien u pro-actief wil zijn en uw bezoek ter griffie in de minste details wil voorbereiden, klik hier.

VOOR WANNEER ?

Ten laatste op 31/12/2005 hetzij binnen slechts enkele weken !!! Wanneer men weet dat men noodzakelijkerwijs een Algemene Vergadering moet bijeenroepen om de statuten te wijzigen, is het hoogstens de tijd om zich hierover zorg te bezorgen.

Meer info

WAAROM ?

De wet op de VZW's werd in 2002 gewijzigd en legt zijn artikel 2 nieuwe verplichte vermeldingen op in de statuten. Sommige zijn van wezenlijk belang in juridische zin, andere zijn facultatief maar moeten om strategische redenen zoals met name de boekhoudkundige transparantie aangebracht worden.

Meer info

VOOR WIE ?

Bij de VZW's die reeds voor de hervorming bestonden, zijn zeldzaam deze die, bijvoorbeeld, het gerechtelijk arrondissement waarvan zij afhangen hebben vermeld. Dit lijkt niets, maar deze vermelding is voorgeschreven op STRAFFE VAN NIETIGHEID in de wet, vanwaar enige risico's !

Meer info