ASSO.be
Zandgroeflaan, 14
1160 BRUSSEL
Tel: 02 660 15 30
Fax: 02 660 13 30Site ontworpt door
Virtual Presence


© 2005 - Asso.be
Wat is het doel van uw bezoek aan de griffie ?

Kies hieronder de reden van uw bezoek door te klikken op de vraag overstemmend met uw behoeften. Indien u niet het antwoord vindt in deze standaard pagina's, aarzel niet om het forum. te raadplegen. U zult er ervaringen van andere verenigingen vinden, gelukkige en ongelukkige evenals commentaren van specialisten.

Lees aandachtig het PDF-document die de te volgen procedure en het gebruik van offici le formulieren uitlegt. Download de richtlijn

Indien u moeilijkheden heb ondervonden, zouden wij het op prijs stellen dat u het ons laat weten, dat u uw ervaringen deelt op het forum

•  Wil u uw statuten aanpassen ?

•  Moet u de raad van bestuur vernieuwen  ?

•  Wil u het adres van de maatschappelijke zetel veranderen  ?

•  Wil u een persoon benoemen tot afgevaardigde-bestuurder  ?

•  Wenst u de VZW te ontbinden  ?

•  Moet u een andere daad stellen  ?